| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Montessori bogha ceatha

Page history last edited by An Glór (Jenny) 9 years, 3 months ago

 

MONTESSORI BOGHA CEATHA

 

Beidh Montessori bogha ceatha ag oscailte ar an 31/08/2011.

 

Beidh Montessori bogha ceatha ag tógail páistí don bliain luathoideachas saor in aisce (ECCE) le dátá breithe idir 02/02/2007 - 30/06/2008. Má tá do pháisite san aois ghrupa seo is féidir an blian luathoideachas saor in aisce a fháil. Tá sceim CCSS (Subvention) ar fáil do pháiste nach bhfuil i dteideal an scéim ECCE agus tá costais do €50 san seachtain do aon pháiste nach bhfuil i dteideal an ECCE nó an CCSS.  Beidh an montessori oscailte 183 lá i rith na bliana de réir rialacha an scéime Chúram agus Oideachas Luath Óige (ECCE).

 

Uaireanta oscailte 9-1.30

 

 

Tá dhá seisiún montessori á oscailte againn i Méan Fómhair mar gheall ar an eileamh mór atá air.

Tá clár ama againn agus seo leanas na rudaí a bhíonn cludaithe san montessori

  

 

Réamhléithéoireach  Péinteáil               
Réamhscríobhneireach  Dramaíocht 
Saor imirt  Puipéid 
Dúlra  Gleasadh Suas 
Ag cur plandaí/Glasraí  Amhrain 
Aimsir/Laethanta  Ceol 
Seisiúr  Rannta 
Aclaíocht/Amuigh  Damhsa 
Aclaíocht/Istigh  Scéalta 
Rothaiocht  Ceardaíocht 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.