| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Naíonra Chonnacht

Page history last edited by Máire Áine Breathnach 7 years, 8 months ago

 

      Naíonra Chonnacht, Baile an tSagairt, An Spidéal.

 

Tá Naíonra Chonnacht ag tógáil ainmeacha do Meán Fómhar 2013 faoi láthair. Ní mhór do pháistí atá ag freastal ar an Naíonra don bhliain 2013/2014  dáta breithe idir 02/02/09 - 30/06/10 a bheith acu chun clarú don bliain luathoideachas saor in aisce ón 9.00r.n. - 2.00i.n. faoin scéim Chúram agus Oideachas Luath Óige (ECCE Scheme). Beidh sneaic te san áireamh freisin. 

Tá an scéim CCS ar fáil freisin do pháistí nach bhfuil i dteideal an Scéim ECCE.

Tá Naíonra Chonnacht oscailte ón 9.00 r.n. go dtí 2.00 i.n. ó Meán Fómhar go deireadh mí Meitheamh de réir rialacha an scéim  Rialtais EECE seo. Tá muid lonnaithe i dteach i mBaile an tSagairt. Tá 3 sheomra spraoi anseo, seomra bia, cistin, oifig, leithris agus áit spraoi taobh amuigh.

 

Táillí:Saor in asice ón 9.00 r.n. -   2.00 i.n. do pháiste a cháilíonn faoin Scéim ECCE.

              50 euro ón 9.00 r.n. -  2.00 i.n. do pháistí nach bhfuil i dteideal an Scéim ECCE.

              45 euro ón 9.00 r.n. - 12.30 i.n. do pháistí nach bhfuil i dteideal an Scéim ECCE.

Scéim CCS (Community Childcare Subvention) ar fáil freisin dóibh siad nach bhfuil i dteideal an scéim ECCE. 

 

Tá Plean Teanga gníomhach i bhfeidhm sa Naíonra tríd an scéim pleanála teanga 'Borradh', atá forbartha ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

 

 

                    Tuilleadh Eolas: Máire Áine:087 7542384   

 

 

                                                                                *****************

 

 

    ( SPIDDAL PRE SCHOOL ECCE YEAR  -  SPIDDAL ECCE Scheme - CCS SCHEME from NAÍONRA CHONNACHT, Spiddal, Co. Galway)

 

 

(Naíonra Chonnacht in An Spidéal/Spiddal  provide the Free pre school year  (ECCE) from 9.00a.m. to 2.00p.m daily from Sept until June annually.Children born between 02/02/09 - 30/06/10 will be entitled to a free early education service from 9.00am to 2.00pm daily under this Scheme from Sept 2013 to June 2014.  The CCS(Community Childcare Subvention) scheme is also available in Naíonra Chonnacht for parents who do not qualify for the free pre school ECCE scheme. We are currently taking names for September 2013. Naíonra Chonnacht is open from 9.00a.m. - 2.00p.m. from Sept. 2013 until the end of June 2014 as per this scheme.

 

Fees:  Free pre school year  from 9.00am to 2.00pm for children who qualify under the ECCE Scheme.

        50 euro per week from 9.00am -2.00pm for children who don't qualify under the ECCE Scheme.

        45 euro per week from 9.00am-12.30pm  for children who don't qualify under the ECCE Scheme.

The CCS(Community Childcare Subvention) Scheme is also available to those who don't qualify for the free ECCE Scheme.

 

                     Contact: Máire Áine: 087 7542384 

 

                                                                     *******************************

 

                                            Naíonra Chonnacht: 087 7542384 (Máire Áine)

Bunaíodh Naíonra Chonnacht i gColáiste Chonnacht 30 bliain ó shin i 1978. Siad Máire Áine Breathnach agus Síle Ní Oistín Feeney atá ina stiúrthórí ann ó 2001.  B'iad Máire Uí Eidhin agus Philomena Seoighe a bhí ann le blianta fáda roimhe sin.

Cuireann an Naíonra seirbhís luathoideachais den scoth, tré mheán na Gaeilge, ar fáil do pháistí óga idir dhá bhliain agus deich mí agus chúig bhliana d'aois trí forbairt iomlán an pháiste a chuir chun cinn. Déantar é seo tré mheán an spraoi i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil, spreagúil, fáiltiúl, sonasach agus tacúil.

Leantar an clár oibre 'Loinnir' san Naíonra agus tá muid ag feidhmiú faoi scáth Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. Tá an bheirt stiúrthóirí cáilíthe i gCúram Leanaí agus cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. cúrsaí agus laethanta in-seirbhíse ar fáil duinn i rith na bliana chun a chinntiú go bhfuil muid suas go dáta leis na rialacháin agus reachtaíochtaí cuí. Tagann Oifigeach Forbartha Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. ar cuairt go rialta chuig an Naíonra chun tacaíocht agus comhairle a thabhairt.

Tugann Roinn na Gaeltachta fóir dheontas do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. chun go mbeadh Naíonraí na Gaeltachta in ann seirbhís luathoideachais tré Ghaeilge a chuir ar fáil ar phraghas réasúnta do mhuintir na Gaeltachta.

 

Tá Naíonra Chonnacht oscailte ón 9.00 r.n. go dtí 2.00 i.n. ó Luain go Aoine..

 

Seo cuid de na rúdaí a dhéantar go rialta sa Naíonra:

                         Réamhléitheoireach          Réamhscríbhneireacht 

                         Saor Imirt                        Péinteáil

                         Ceardaíocht                     Amhráin

                         Damhsa                          Ceol

                         Cré                                 Míreanna Meara

                         Aclaíocht                         Rannta

                         Dramaíocht                      Scéalta

                         Puipéid                            Dúlra

                         Gleasadh Suas                Siúlóidí

                         Cluichí Gníomhacha         Cluichí Bord 

                         Bácáil

Tá na cáilíochtaí seo a leanas ag an mbeirt Stiúrthóirí Naíonra Chonnacht chomh maith le deich mbliana taithí ag obair mar Stiúrthóirí i Naíonra Chonnnacht:

 

FETAC Leibhéal 5 agus Leibhéal 6 i gCúram Leanaí

Modúil Riachtanais Speisialta

Garchabhair

Cosaint Leanaí:Ár nDualgas Cúram

Sábháilteacht Tine

Polasaíthe agus Nósanna Imeachta

Pleanáil Teanga

Bainistiú Iompar

Rialaháin um Chúram Leanaí

Máchail Cosaint Leanaí

Puipéid & Ceardaíocht

Úllmhú Bia

Síolta 

Aistear

 

 

The Naíonra follows the 'Loinnir' curriculum and operate under the umbrella of Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.. Both Stiúrthóirí are qualified in childcare and complete regular courses and inservice days organised by Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. in order to keep up to date and to comply with all relevant regulations and legislation.

CNNG Development Officer visits the Naíonra on a regular basis to offer advice and support.

CNNG is grant aided by Roinn na Gaeltachta in order that all Naíonraí can provide a pre school education through Irish at a reasonable price.

 

Naíonra Chonnacht is open from 9.00a.m. - 2.00 p.m. from Monday to Friday.

 

The following are some of the activities done on a regular basis in the Naíonra:

 

                                   Free play                    Painting

                                   Crafts                         Songs

                                   Dancing                      Music

                                   Clay                           Jigsaws

                                   Exercise                     Poems

                                   Drama                        Stories

                                   Puppets                      Nature

                                   Dress Up                    Walks

                                   Table Games               Sand and Water

                                   Baking         

 

Stiúrthóirí of Naíonra Chonnacht have the following qualifications as well as ten years experience working in Naíonra Chonnacht:

 

FETAC Level 5 and Level 6 in Childcare

Special Needs Module

First Aid

Children First: Our Duty to Care

Fire Safety

Policies and Procedures

Pleanáil Teanga

Behaviour Management

Childcare Regulations

Síolta

Aistear

 

Naíonra Chonnacht is a charitable status organisation which operates under the umbrella of Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. We are located in a house in Baile an tSagairt, An Spidéal. We have three playrooms, dining room, kitchen, office, toilets and an outdoor play area here.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.